Sítě

Servis

Outsourcing

PC, Servery, NAS

Kamery, Alarmy

Konzultace

Elektrorevize

EET

DVB-T2

SoučástkyKamery, Alarmy

V současné době narůstá poptávka po zabezpeční. S ohledem na tento fakt nabízíme možnost montáže kamerového systému, systému zabezpeční a to vše kompletně integrovat do jednoho funkčního celku. Vždy vycházíme z potřeb zákazníka.

Data mohou být ukládána jak lokálně (v místě pořízení), tak i vzdáleně (odesílána kamkoliv na zařízení, které je schopno tato data zpracovat - server, NAS apod.)

Příklady střežených objektů:

admin@e-dorty.eu